Životopis
1936 - narodil sa 21. decembra v Drženiciach okr. Levice

1942 - základná škola Drženice, Bátovce

19511952 - Učňovská škola Sandrik Dolné Hámre, obor rytec kovov

19521956 - štúdium na SŠUP v Bratislave - oddelenie aranžérstva (prof. J. Chovan, prof. V. Vilhan, prof. F.Moravčík)

19561966 - pracuje ako priemyslový výtvarník dizajnér v podniku Sandrik v Dolných Hámroch

Obec Dolné Hámre, foto: OcÚ Hodruša Hámre
1957 - uzavrel manželstvo s Blaženou Fúzikovu
Svadba Jána Čalovku a Blaženy Fúzikovej, foto: rodinný archív
1958 - narodila sa dcéra Blažena
1963 - narodil sa syn Ján
19731978 - pracuje ako dizajnér v Inštitúte priemyselného designu v Bratislave

1974 - Cena CID "Vynikajúci výrobok roka"

1979 - Žije a pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní v Pukanci
rodina Jána Čalovku, foto: rodinný archív
Obec Pukanec, foto: Ján Čalovka, ml.
19921995 - pôsobí ako pedagóg na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Hodruši - Hámroch
Stredné odboré učilište strojárske Hodruša - Hámre, foto: web SOUS
2005 - Minister kultúry Slovenskej republiky udeluje - Cenu ministra kultúry SR v celoštátnej súťaži Národná cena za dizajn
Cenu ministra kultúry SR v celoštátnej súťaži Národná cena za dizajn, foto: Ján Čalovka, ml.
2011 - Nás navždy opustil
Ján Čalovka
Ján Čalovka
dizajn
dizajn