1979 - Ján Čalovka - design. SNG, Bratislava - plagát výstavy
1997
- Ján Čalovka - design. SNG, Bratislava -   videozáznam vernisáže
1997 - Ján Čalovka - design. SNG, Zvolenský hrad.
1998 - Ján Čalovka - design. SNG, Tekovské múzeum Levice
2000 - Výstava obrazov /pastel/ - Premeny krajiny, Pukanec   -
videozáznam otvorenia výstavy
2002 - Výstava obrazov /pastel-olej/ - Premeny krajiny, Pukanec
2005 - Výstava obrazov /pastel-olej/ - Premeny krajiny, Tlmače-Lipník
2010 - Výstava obrazov /pastel-olej/ - Premeny krajiny, Hodruša Hámre
Výstavy
1958 - 3. celsolovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, Bratislava
1961 - Trienále výtvarného umenia, Miláno
1962 - 4. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, Bratislava
1964 - Slovenské úžitkové umenie, Praha
1965 - 5. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, Bratislava, Brno
1966 - Slovenské úžitkové umenie, Sofia
1966 - Československé úžitkové umenie, Helsinki
1967 - Slovenské úžitkové umenie, Havana, Varšava, Novi Sad
1967 - Medzinárodný veltrh umeleckých remesiel, Mníchov
1967 - Svetová výstava, Montreal
1967 - Československý design, Londýn
1968 - 6. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, Bratislava
1968 - Československý design, Stuttgart
1971 - 7. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, Bratislava
1973 - Československý design, Varšava, Ľublana
1974 - Československý priemyselný design, Moskva
1976 - 8. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného designu, Bratislava
1977 - Československý design, Lipsko
1977 - Slovenské úžitkové umenie, Odesa, Viľnus
1977 - Výstava stredoslovenských výtvarníkov, Banská Bystrica
1978 - Československý design, Turku, Moskva, Minsk
1980 - Design okolo nás, SNG Bratislava, Podunajské múzeum Komárno
1980 - 9. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, Bratislava
1982 - 10. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, Bratislava
1983 - Človek - prostredie - design, SNG Bratislava
1986 - 11. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, Bratislava
1996 - Design v kameni - kameň v designe, Pukanec
1998 - Výstava úžitkového umenia a designu, Kodaň
2006 - Rozhovory k výstave a o výstave WATCH DESIGN - SNG Nitra
2008 - Študenská súťaž a výstava k pädesiatinám príboru BRUSEL - katalóg výstavy
2015 - Škola základ života 2, SCD Bratislava, SATELIT - text k výstave

Samostatné výstavy
Kolektívne výstavy
Ján Čalovka
Ján Čalovka
dizajn
dizajn