>
Tvorba - fotogaléria

SANDRIK Hodruša Hámre
Ján Čalovka, návrh pre SANDRIK NP - vzor 58
Závody 29. augusta Partizánske
Ján Čalovka, návrh pre Závody 29. augusta Partizánske
URKOP Partizánske
Ján Čalovka, tvarové riešenie obuvníckych strojov URKOP Partizánske
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre KOVOSMALT Fiľakovo
KOVOSMALT Fiľakovo
SLOVENSKÉ LODENICE Komárno
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre SLOVENSKÉ LODENICE Komárno
SMREČINA Pukanec
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre SMREČINU Pukanec
VSS Košice
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre VSS Košice spolupráca J.Ondreovič
OMNIA Pohorelá
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre OMNIA Pohorelá
ELEKTROSVIT Nové Zámky
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre ELEKTROSVIT
STROJÁRNE PIESOK Podbrezová
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre STROJÁRNE PIESOK
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre VAGÓNKU Poprad
VAGÓNKA Poprad
TATRASMALT Matejovce
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre TATRASMALT
ZŤS Vyhne
Nábytkové kovanie - súťaž
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre ZŤS Vyhne
Ján Čalovka, nábytkové kovanie - súťaž
Nitrianske textilné strojárne
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre Nitrianske textilné strojárne
Automobilové opravovne Lučenec
Ján Čalovka, pre Automobilové opravovne Lučenec
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre ELAS Prievidza
ELAS - Prievidza
OBRAZY - PREMENY KRAJINY
ZLATÝ ONYX - LEVICE
Ján Čalovka, tvarové riešenie pre ZLATÝ ONYX LEVICE
Ján Čalovka, technika suchý pastel
Ján Čalovka
Ján Čalovka
dizajn
dizajn