Spolupráca s výrobnými podnikmi
1966 - Dekoratívna mreža pre hotel Čavoj, Ružomberok
1967 - Dekoratívna mreža pre hotel Tokajík, Vysoké Tatry
1967 - Deliaca stena pre reštauráciu, Liptovský Mikuláš
1969 - Dekoratívna plastika pre reštauráciu Jednota, Turany
1972 - Reliéf vstupného priečelia pre závod Podpolianský strojární Detva, Krupina
1975 - Plot Bakošova ulica, Banská Bystrica - dielo

Diela realizované pre architektúru
1956 - 1997 Sandrik Hodruša - Hámre
1960 - 1975
Kovosmalt Fiľakovo
1962 - 1964 Kveta Nová Baňa -
stavebnica JANÍK
1965 - 1970 Okresný priemyselný podnik Dolné Hámre
1970 - 1972 Vagónka Poprad
1970 - 1980
Strojáreň Piesok
1970 - 1985 Elitex Nitra
1970 - 1988
Závody 29. augusta Partizánske
1970 - 1990 URKOP Partizánske
1970 - 1997 Exunaco a.s. (Smrečina) Pukanec
1972 - 1980
Slovenské lodenice Komárno
1974 - 1976
ZŤS Vyhne
1978 - 1982
Východoslovenské strojárne Košice
Ján Čalovka
Ján Čalovka
dizajn
dizajn