Ocenenia

I. CENA V OBORE PRIEMYSELNÉHO TVAROVANIA III. CENA V OBORE TVAROVANIA diploma di collaborazione
Odmena za tvarovanie príborov Česstné uznanie za súbory príborov Česné uznanie za účasť na celoslovenskej výstave užitkového umenia
Diplom za riešenie technicky dokonalého výrobku Nositeľ ceny za vynikajúci priemyselný dizajn Cena ministra kultúry
Ján Čalovka
Ján Čalovka
dizajn
dizajn