Stavebnica JANÍK

Stavebnica JANÍK, foto:   Ján Čalovka ml.
Návrh  Ján Čalovka,  v roku 1963 - 1964
Výroba KVETA Nová Baňa
Ján Čalovka
Ján Čalovka
dizajn
dizajn