O stránke

Kvetinárstvo Jarmila Čalovková Ján Čalovka, dizajn Mgr. Katarína Čalovková
Spisovateľ Andrej Chudoba OZ TERRA BANENSIUM Pukanec PARNAS NITRA
STOLAR COOP DIESEL HYDRAVLIC SERVIS DVORSKÝ Debnárstvo Gembeš
Hrnčiar Peťo ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER „TATIAR“ Chata Orava
Kniha nie len o fajkách OZ Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie THERMOSPOL s.r.o.
FS VAJRAB LESPOL Pukanec
Ján Čalovka ml.
Tel.:  09 04 684 708
e-mail: jcalovka@gmail.com
Ďalšie moje stránky
Stránku som vytvoril pre širokú verejnosť, ale aj pre mladých dizajnérov a návrhárov, aby si na jednom mieste mohli prezrieť práce
môjho otca Jána Čalovku. Verím, že stránka bude inšpiráciou a zamyslením nad jednotlivými jeho prácami, ale aj pomôže sa
niekomu rozhodnúť pre ďalšiu prácu v oblasti priemyselného dizajnu na Slovensku.
Obrazový a textový materiál som použil z rodinného archívu. Stránku budem dopĺňať postupne o ďalšie materiály po ich
zdigitalizovaní.
Ján Čalovka
Ján Čalovka
dizajn
dizajn