Vítame Vás

Dizajnér: Ján Čalovka

Ján Čalovka je jednou z osobností , ktoré dali slovenskému dizajnu druhej polovice 20. storočia špecifické črty a profesionálnu kvalitu. Nezastupiteľné miesto vo vývoji slovenského dizajnu získal najmä pôsobením v podniku Sandrik Dolné Hámre, kde pracoval desať rokov ako návrhár stolovacieho riadu, príborov a úžitkovodekoratívnych predmetov. Vďaka jeho činnosti sa vynikajúca tradícia výrobkov  zn. Sandrik spred 2. svetovej vojny rozvinula aj
v nasledujúcich desaťročiach. Podnik sa stal komerčne úspešný, jeho produkcia si udržala kontakt s európskymi trendami dizajnu a ovplyvnila kultúru stolovania. Dokonalé spracovanie materiálu, racionálne a elegantne budovaný tvar predmetov bez podliehania módnosti, hoci so znakmi dobového estetického cítenia, charakterizuje jeho tvorbu. Najznámejším dizajnom
J. Čalovku je príbor Brusel 58, ktorý je jediným domácim produktom
s nepretržitou výrobou od svojho vzniku v roku 1958 až do súčasnosti.
zdroj: SDC Bratislava
Ján Čalovka, foto: rodinny archiv
Ján Čalovka, pastel, Strom
Nikdy nebol čas
zastaviť sa a
hlbšie vnímať
krásu krajiny v
ktorej som
vyrastal. Nikdy
nebol čas pozorovať rozkvitnuté kríky
pod hájom, nádherne žltú farbu
kvitnúcej repky, alebo strieborne
zelené polia ozimín na jar. Nikdy som
nemal čas počúvať šum
červenožltého lístia dubov a bukov v
neskorej jeseni ani pozorovať ťažké
mračná snehovej búrky ako sa valia
ponad Sitno. Vždy som si hovoril, raz
príde ten čas.
Reč obrazov
Čítajte viac
Na „svokrovici" u Jána Čalovku
Až budete najbližšie jest, dobre si obzrite príbor, ktorý budú držať vaše ruky.
Nóó, viem... doteraz ste to nikdy neurobili a teraz sa pýtate, prečo? Ťažko vám to vysvetlím jednou - dvomi vetami. Ale keď budete mat trpezlivosť a prečítate si reportáž pekne až do konca, presvedčíte sa, že aj ten - ako sa zvykne medzi ľuďmi hovoriť - obyčajný príbor je vlastne svojím spôsobom veľmi zaujímavý a za trochu vašej pozornosti ozaj stojí.
Čítajte viac
Zdroj: SMER MAGAZÍN / č.39, 21.3.1969
Od lodí k lodičkám
... Profesionálna dráha Jána Čalovku sa začala roku 1951, keď prišiel do Sandriku, aby sa tu vyučil za pasiara.3 Veľmi skoro sa prejavilo jeho výtvarné nadanie a zásluhou podniku sa mohol ďalej vzdelávať na Strednej škole umeleckého priemyslu, ktorú v Bratislave absolvoval roku 1956." Do Sandriku sa vrátil na úsek vývoja ako návrhár. ...
Čítajte viac
Zdroj: Katalóg k výstave  Ján Čalovka  dizajn, Slovenská národná galéria 1997
Ako sme ho poznali
Spomienky priateľov a spolupracovníkov ...
Čítajte viac
Web umenia
Diela Jána Čalovku v zbiekach SNG
je on-line katalóg výtvarných diel zo zbierok slovenských galérií evidovaných v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia.
Nájdete tu základné informácie o dielach a ich autoroch, ale aj pôvodné články, videá a kolekcie.Údaje a digitálne reprodukcie
sú preberané a pravidelne aktualizované zo systému CEDVU (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia), kam ich vkladajú
zamestnanci jednotlivých galérií.
Stavebnica JANÍK
Stavebnicu vyrábala KVETA Nová Baňa. Možno práve vy ste sa s ňou hrali v škôlke.
Čítajte viac
Ján Čalovka
Ján Čalovka
dizajn
dizajn